अध्याय ४ – जोडीदाराच्या पालकांशी संपर्क करताना घ्यावयाची खबरदारी – ९